Startsida » Kontakt

Kontakt

Rådet för brottsförebyggande

Postadress: PB 25

00023 STATSRÅDET

Besök: Mannerheimvägen 4, Helsingfors

Telefon: 02951 50254

E-post: rikoksentorjunta(at)om.fi
WWW: http://www.rikoksentorjunta.fi/

 
Publicerad 2.1.2013