Startsida » Säkerhetsplaneringen

Säkerhetsplaneringen

God säkerhet uppstår som resultat av samverkan av flera olika faktorer. En trygg hem-, boende- och arbetsmiljö, fungerande basservice, en välplanerad trafikmiljö och tillgång till hjälp när den behövs bidrar till säkerheten. En del av en trygg miljö är också förberedande för storolyckor och störningssituationer.

Flera gemensamma faktorer påverkar en trygg hem-, boende- och arbetsmiljö. Marginalisering och störande beteende kan leda till ökande risk för olyckor och till och med brottslighet.

Arbetsmiljöns trygghet när den uppfattas brett är en viktig konkurrensfaktor för företagen. Olycksfallen i arbete orsakar vid sidan av mänskliga lidanden avsevärda ekonomiska kostnader. Även riskerna som förekommer utanför arbetsplatserna, t.ex. olycksfall på arbetsresor och under fritiden påverkar på arbetsplatserna i form av sjukfrånvaro.

En bra säkerhetssituation är en konkurrensfördel för kommunen. En trygg kommun har det lättare att locka invånare och företagsverksamhet på kommunens område.

 
Publicerad 28.10.2013