Startsida » Goda praxis

Goda praxis

Ett av webbplatsens huvudsakliga syften är att mera effektivt sprida goda praxis. Det finns goda och resultatrika projekt och verksamhetsmodeller omkring landet. Information om dessa projekt och verksamhetsmodeller ska spridas effektivt för att kunna dra fördel av dem på ett riksomfattande plan.

I samband med städernas säkerhetsprogram har det år 2009 och 2010 samlats in goda rutiner som förbättrar säkerheten i städer, och dessa rutiner utgör kärnan för de praxis som har samlats in på denna webbplats. Såväl städer, polisinrättningar, räddningsverk som organisationer har bidragit med goda rutiner. Under 2012 kompletteras webbplatsen med goda praxis som gäller glesbygder.

Goda rutiner på finska (länk)

 
Publicerad 8.1.2013