Etusivu » Työn tueksi » Työkaluja » SWOT analyysi

SWOT analyysi

Nelikenttäanalyysi SWOT on yksinkertainen menetelmä, jota voidaan hyödyntää etenkin turvallisuussuunnittelun ympäristöanalyysivaiheessa ja sen alaisten hankkeiden suunnittelussa. Analyysin avulla voidaan selvittää vahvuudet ja heikkoudet sekä tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat. Lyhenne SWOT tulee englannin sanoista Strengths (vahvuudet), Weaknesses (heikkoudet), Opportunities (mahdollisuudet) ja Threats (uhat).

 
Julkaistu 19.4.2013