Etusivu » Työn tueksi » Tilastoja ja tutkimuksia

Tilastoja ja tutkimuksia

Turvallisuustilanteen arviointi on turvallisuussuunnittelun tärkein vaihe, jossa onnistuminen vaikuttaa jatkotyöhön merkittävästi. Tässä vaiheessa tulee tunnistaa tärkeimmät turvallisuusongelmat, joita koskevat toimenpiteet muodostavat laadittavan turvallisuussuunnitelman keskeisen sisällön. Nykytilan arvioinnin tulee perustua tilastoja muuhun saatavilla olevaan tietoon, kuten turvallisuuskyselyiden tuloksiin sekä turvallisuustyöhön osallistuvien asiantuntijoiden tietoihin. Vertailu valtakunnallisiin tilastoihin auttaa näkemään, miten alue/kunta sijoittuu turvallisuuden eri osa-alueilla valtakunnallisesti.

 
Julkaistu 21.12.2012