Etusivu » Työn tueksi » Hyödyllisiä sivustoja

Turvallisuussuunnittelun kannalta hyödyllisiä sivustoja

Sisäisen turvallisuuden ohjelman verkkosivuilta löytyy kattavasti ajankohtaista tietoa sisäisen turvallisuuden ohjelmasta ja sen toteutuksesta.


Rikoksentorjuntaneuvosto on oikeusministeriön yhteydessä toimiva asiantuntija- ja yhteistyöelin, joka suunnittelee ja toteuttaa toimia rikollisuuden ehkäisemiseksi. Paikallista rikoksentorjuntaa edistetään antamalla asiantuntija-apua, osallistumalla oikeusministeriön myöntämän taloudellisen tuen jakoon ja tiedottamalla rikoksentorjunnan hyvistä käytännöistä. Väkivallan ja rikollisuuden ehkäisyä pyritään tehostamaan myös osana kuntien turvallisuussuunnittelua.


Väkivallan vähentämisen sivuston tavoitteena on palvella ensisijaisesti väkivallan vähentämisen parissa työskentelevien ammattilaisten työtä ja helpottaa väkivallan ja sen torjunnan keskeisen tietomateriaalin löytymistä. Sivusto myös pyrkii lisäämään sidosryhmien tietämystä rikoksentorjunnan mahdollisuuksista, menetelmistä ja suositeltavista käytännöistä. Virallisesti sivusto avattiin kesäkuussa 2011. Sivuston sisällöstä vastaa Rikoksentorjuntaneuvoston asettama väkivaltajaosto.


Piste tapaturmille! -verkkopalvelu tarjoaa tietoa ja työvälineitä ammattilaisille koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn sekä turvallisuuden edistämiseen. Palvelua ylläpitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Turvallinen kaupunki -sivuston tavoitteena on edistää turvallisuusseikkojen huomioon ottaminen rakennetun ympäristön suunnittelussa. Tavoitteeseen kuuluu, että turvallisuusnäkökohdat liitetään aiempaa johdonmukaisemmin osaksi kaikkea yhdyskuntasuunnittelua ja rakentamista sekä alan ammattilaisten koulutusta. Sivusto tarjoaa tietoa kootusti ja helposti käytettävässä muodossa. Sivustolla ajantasainen tutkimustieto yhdistyy käytännönläheisiin esimerkkeihin. Sivuston on toteuttanut Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK).

Turvakanava

Turvakanava on verkkopalvelu, minkä kautta kuntalaiset voivat toimittaa viranomaisille turvallisuutta koskevia viestejä. Sivuston kautta lähetetty viesti ohjautuu automaattisesti oikealle taholle ja siihen pystytään reagoimaan ja havaittuja ongelmia korjaamaan nopeasti. Viestitoiminnon lisäksi sivustolla on tietopankki, joka sisältää runsaasti linkkejä turvallisuuden eri osa-alueista

 
Julkaistu 17.12.2014