Etusivu » Työn tueksi » Asukkaiden osallistaminen

Asukkaiden osallistaminen

Asukkaiden mukaan ottamisesta paikalliseen turvallisuustyöhön ja sen kehittämiseen on useita hyötyjä. Asukkailla on paljon sellaista tietoa, joka ei tule viranomaisten tietoon lainkaan. Asukkaiden tieto voi olla myös niin sanottuja hiljaisia signaaleja jostakin tulevasta muutoksesta, ja asukkaita kuulemalla viranomaisten mahdollisuudet reagoida ennakoivasti turvallisuutta vaarantaviin asioihin lisääntyvät. Tulisikin selvittää mitä alueella parhaillaan tapahtuu ja mitkä asiat paikalliset asukkaat mieltävät turvallisuusongelmiksi ja millaisia ehdotuksia heillä on alueen elämänlaadun parantamiseksi.

Asukkaiden osallisuutta edistämällä myös asukkaiden tieto omaan ja ympäristön turvallisuuteen liittyvistä asioista lisääntyy ja heidän mahdollisuutensa parantaa omaa ja läheistensä turvallisuutta paranevat. Onkin tärkeää myös tiedottaa aktiivisesti turvallisuutta koskevista asioista, jotta ihmisten tieto arjen riskeistä lisääntyy. Näin asukkaat saavat tietoa myös siitä, mitä turvallisuuden parantamiseksi ollaan tekemässä kaupungeissa, jotta syntyy kokemus siitä, että osallistuminen yhdessä tehtävään turvallisuuden parantamiseen kannattaa.

 
Julkaistu 8.1.2013