Etusivu » Turvallisuussuunnittelu » Turvallisuussuunnittelu prosessina

Turvallisuussuunnittelu prosessina

Tämä prosessikuvaus on tarkoitettu erityisesti paikalliseen turvallisuussuunnitteluun.

Paikallistasolla ongelmana on usein resurssien riittämättömyys, asenteet ja vanhat työtavat. Pahimmillaan tämä johtaa tilanteeseen, jossa pääosa resursseista kohdistetaan akuuttien ongelmien ratkaisemiseen sen sijaan, että vaikutetaan siihen, että ongelmien määrä jatkossa vähenisi. Resurssien rajallisuudesta johtuen turvallisuussuunnittelun tulee olla kokonaisuudessaan mahdollisimman hallittu prosessi, jossa prosessin eri osat tukevat toisiaan ja johtavat luontevasti seuraavaan prosessin vaiheeseen.

Kuvaamalla turvallisuussuunnittelu paikallistasolla prosessimaisesti etenevänä kokonaisuutena, tuodaan prosessin eri vaiheet selkeästi kaikkien (myös varsinaiseen työprosessiin osallistumattomien) tietoon. Prosessin kuvaus varmistaa myös sen eri vaiheiden linkittymisen toisiinsa. Prosessimainen tarkastelutapa on tärkeää yhteistyön toimivuuden kannalta, mutta myös turvallisuussuunnittelun avoimuuden lisäämiseksi. Avoimuuden lisäämisen tavoitteena on varmistaa paikallistason mahdollisimman laaja sitoutuminen sekä turvallisuussuunnittelun pohjana olevaan paikallistason toimintaympäristön analyysiin ja riskianalyysiin, että näiden pohjalta tehtyihin päätöksiin, joiden tuloksena tietyt ilmiöt ja ongelmat nostetaan turvallisuussuunnittelun kohteeksi. Avoimuudella varmistetaan myös turvallisuussuunnitteluun osallistuvien viranomais- ja muiden organisaatioiden sitoutuminen turvallisuussuunnitteluun kokonaisuudessaan.

 
Julkaistu 20.12.2012