Etusivu » Turvallisuussuunnittelu » Turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja painopisteet 2011-2015

Turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja painopisteet 2011-2015

Sisäasiainministeriö 21.1.2011

Suunnitelmallista turvallisuustyötä maakunnista kuntiin ja kyliin Paikallisen turvallisuussuusuunnittelun tavoitteet ja painopisteet 2011–2015

Kytketään kuntien turvallisuussuunnitelmat laajempiin alueellisiin, seutukohtaisiin tai maakunnallisiin sisäisen turvallisuuden suunnitelmiin.

Edistetään sitä, että kyläsuunnitelmien osaksi liitetään turvallisuusnäkökohdat.

Turvallisuussuunnittelun alueellisen koordinaation ja yhteistyön edistämiseksi luodaan alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyön toimintamalli, joka valmistuu vuoden 2011 aikana.

Vaikuttavuuden parantaminen

Käynnistetään turvallisuusyhteistyön ja -suunnittelun vaikuttavuusarviointi paikallisesti,
alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Tietopohjan parantaminen

Kehitetään alueellisen ja paikallisen turvallisuustilanteen arvioinnin laatimista
viranomaisten välisenä yhteistyönä ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Kehitetään
yhteistä tietopohjaa turvallisuussuunnittelu tueksi, toiminnan ja resurssien
tarkoituksenmukaisen kohdistamisen varmistamiseksi sekä syy-seuraussuhteiden esille
saamiseksi.

Kansainvälinen verkostoituminen ja verkoston hyödyntäminen

Luodaan menettelyt, joilla voidaan tukea halukkaita maakuntia, kuntia tai kaupunginosia
liittymään kansainväliseen Safe Community -verkostoon. Safe Community toiminta edistää
paikallista turvallisuustyötä ja -suunnittelua, sillä sen kautta kansainvälisestä
turvallisuusyhteistyöstä kiinnostuneet kunnat voivat liittyä kansainvälisen verkoston osaksi.
Varmistetaan, että kansainvälisen verkostoyhteistyön tuottama tieto ja kokemukset leviävät
kansallisella tasolla.

Kehitetään turvallisuusviestintää

Alueellisen ja paikallisen turvallisuustyön tueksi laaditaan turvallisuusviestintäopas ja
edistetään turvallisuusviestintää osana kunnan yleistä viestintää. Viestinnän kehittämisessä
otetaan erityisesti huomioon eri asukasryhmät viestinnän kohteena ja uudet viestinnän
keinot, kuten sosiaalinen media. Kiinnitetään erityistä huomiota vaikeasti tavoitettavien
ryhmien, kuten maahanmuuttajien, ikääntyneiden ja nuorten tavoittamiseen.

Turvallisuussuunnittelun painopisteet (ei tärkeysjärjestyksessä)

  1. Luodaan menettelyt, joilla parannetaan asukkaiden osallistumista paikalliseen turvallisuussuunnitteluun.
  2. Vähennetään väkivaltaa.
  3. Torjutaan alkoholihaittoja.
  4. Vähennetään tapaturmien määrää.
  5. Parannetaan ikääntyneiden turvallisuutta.
  6. Ennalta ehkäistään nuorten syrjäytymistä.

Painopisteissä otetaan huomioon sisäisen turvallisuuden ohjelma tai strategia, jota koskevat päätökset tehdään seuraavan hallituskauden alussa.

 
Julkaistu 20.12.2012