Etusivu » Hyvät käytännöt » Toimijayhteistyö

Toimijayhteistyö

Yhteistyön tärkeys turvallisuussuunnittelussa tulee hyvin selkeästi esille tarkastellessamme nykyisiä valtiollisia ja kunnallisia palvelujärjestelmiä. Palveluiden tuottaminen on jakaantunut kasvavalle tuottajajoukolle ja tämän seurauksena yksittäisen tahon tai sektorin on vaikeaa yksinään saada aikaan merkittävää parannusta turvallisuuden laadussa. Tästä pirstoutumisesta seuraa resurssien tuhlausta, vastuualueiden päällekkäisyyksiä ja kiistoja toiminta-alueista. Kattavassa yhteistyössä organisoitu turvallisuussuunnittelu onkin tehokas keino saavuttaa ratkaisuja ongelmiin, joita mikään taho yksin ei voi ratkaista. Yhteistyö on suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisempaa silloin, kun eri toimijoiden roolit ja tehtävät on selkeästi määritelty. Näin vältetään turhaa päällekkäisyyttä ja resurssien tuhlausta. Laaja turvallisuusyhteistyö tarjoaa myös mahdollisuuden jakaa tietoa ja oppia muilta ja johtaa näin entistä luovempiin ongelmanratkaisuihin.

 
Julkaistu 21.12.2012