Etusivu » Hyvät käytännöt » Päihteet

Päihteet

Päihdehaittojen ehkäisyn tavoitteena on vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siitä aiheutuvia sosiaalisia, terveydellisiä, taloudellisia haittoja ja vähentää päihdeongelmaisten läheisten turvattomuuden kokemusta. Keskeiset toimintalinjoja paikallisella tasolla ovat päihteiden saatavuuteen vaikuttaminen ja päihteiden käytön asenteisiin vaikuttaminen:

1. Päihteiden saatavuuteen vaikuttaminen. Tutkimustietojen perusteella alkoholin haittoja voidaan vähentää tehokkaimmin päihteiden saatavuuteen vaikuttamalla (alkoholiohjelma: Alkoholipolitiikan kuluttajaopas). Näitä keinoja ovat alkoholiveron korotus, alkoholin mainonnan rajoittaminen, alkoholin vähittäismyynnin monopolisointi, myyntiaikojen rajoittaminen, raittijuopumusten vastaisen työn lisääminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen tehostaminen

2. Päihteiden käytön asenteisiin vaikuttaminen. Päihteidenkäyttöasenteisiin vaikutettaessa tavoitteena on humalahakuisen päihteidenkäytön väheneminen lisäämällä päihteidenkäyttäjän tietoa päihteiden vaikutuksesta hänelle ja hänen lähiympäristölleen.


Yleisimpiä turvallisuussuunnitelman alaisia toimenpiteitä

  • Viranomaisten ja yrittäjien välisen yhteistyön kehittäminen ja lisääminen esimerkiksi järjestämällä säännöllisiä tapaamisia poliisin, ravintolahenkilökunnan, läänin alkoholitarkastajan ja pelastusviranomaisten edustajan kesken.
  • Anniskelupaikkojen tuottamia häiriöitä seurataan ravintolakohtaisesti ja niihin puututaan poliisin valvonta- ja lupahallintovaltuuksin.
  • Ravintoloiden edustojen turvallisuutta parannetaan.
  • Alkoholin vähittäiskaupan ja alkoholin anniskelun omavalvontaa edistetään.
  • Anniskelupaikkojen aukioloaikojen porrastaminen
  • Tehokas järjestyksenvalvontatoiminta ravintoloissa
  • Alkoholin myynnin ja välittämisen estäminen alaikäisille yhteistyöllä.


 
Julkaistu 15.1.2013