Etusivu » Hyvät käytännöt » Onnettomuudet ja tapaturmat

Onnettomuudet ja tapaturmat

Kaikkiaan tapaturmia tapahtuu Suomessa vuosittain yli miljoona, joista noin 800 000 on koti- ja vapaa-ajan tapaturmia ja näissä kuolee yli 2 500 henkilöä vuosittain. Väestön ikääntyessä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien määrä saattaa kasvaa edelleen ellei ennalta ehkäisevää työtä tehosteta. Alkoholin käytön lisääntyminen on toinen merkittävä onnettomuuksien määrää lisäävää tekijä.

Ongelma on, että koti- ja vapaa-ajan tapaturmien torjuntatyö on Suomessa järjestetty hajanaisesti. Viime vuosina tilannetta on parannettu. Tästä on esimerkkinä Kansanterveyslaitokseen perustettu koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy-yksikkö. Alueellisilla pelastuslaitoksilla on vahvaa asiantuntemusta riskiarvioinnissa ja onnettomuuksien ennalta ehkäisyssä. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyssä voidaan käyttää paljolti samoja keinoja kuin esimerkiksi työtapaturmien ehkäisemisessä.

Liikennekuolemista keskimäärin 25 prosenttia aiheutuu ylinopeudesta, 20 prosenttia rattijuopumuksesta ja 15 prosenttia turvavyön käytön laiminlyömisestä. Muita merkittäviä syytekijöitä ovat kuljettajan heikentynyt vireystila, ajoneuvon epäkuntoisuus sekä itsemurha. Vain yksi neljästä liikennekuolemasta sattuu taajama-alueella. Miesten osuus tieliikenneonnettomuuksissa menehtyneistä on lähes kolminkertainen naisten osuuteen verrattuna. Väestön ikääntyminen asettaa uusia haasteita myös liikenneturvallisuudelle. Iäkkäiden liikennekuoleman riski on korkea ja iäkkäiden suhteellinen osuus kasvaa.

Lähde: Onnistumisen iloa - Turvallisuuden hyviä käytäntöjä. Sisäasiainministeriön julkaisuja 34/2010.

 
Julkaistu 15.1.2013