Etusivu » Hyvät käytännöt » Elinympäristö

Elinympäristö

Turvallinen elinympäristö on sosiaalisesti toimiva ja ottaa huomioon eri väestöryhmien,
kuten lapsiperheiden, ikääntyneiden ja etnisten vähemmistöjen, tarpeet. Hyvä ympäristö ei ole turvallinen ainoastaan siksi, että rikosten ja tapaturmien todennäköisyys on pieni vaan koska se myös koetaan turvalliseksi. Rakennettua ympäristöä koskevilla ratkaisuilla voidaan vaikuttaa siihen, kuinka paljon rikoksia, onnettomuuksia ja tapaturmia ympäristössä tapahtuu ja kuinka turvalliseksi se koetaan. Tutkimusten ja selvitysten mukaan rikollisuuden, onnettomuuksien, tapaturmien ja turvattomuuden tunteen mahdollisiin vaikutuksiin pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota kaikissa rakentamista koskevissa ratkaisuissa, niin kaupunkisuunnittelussa yleensä kuin myös asuinalueiden suunnittelussa sekä yksittäisten rakennusten ja tilojen suunnittelussa.

 
Julkaistu 8.1.2013